Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цахилгаан эрчим хүчний бичилт, борлуулалтын 2019.05-p сарын мэдээ

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх