Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2022 оны ЭХЗХ 15-р тогтоол. Тусгай зөвшөөрөл олгох, түүний нөхцөл шаардлагыг тогтоох тухай

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх