Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

17-22 цагийн хооронд онц шаардлагагүй цахилгаан хэрэгслээ тэжээлээс салгаж, #тог_оотохируулъя

Эрчим хүчний оргил ачааллын цаг эхэлж байна. 17-22 цагийн хооронд онц шаардлагагүй цахилгаан хэрэгслээ тэжээлээс салгаж, #тог_оотохируулъя

#тогхэрэглээнийсоёл

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх