Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Оргил ачааллын цагаар нэн шаардлагатй бус цахилгаан хэрэгслээ ашиглахгүй байхыг уриалж байна.

Эрчим хүч бол бидний амьдралын ая тухтай, бүтээмж өндөртэй байхад нөлөөлдөг үнэ цэнтэй хэрэглээ. Гэвч эрчим хүчний эх үүсвэр хязгаартай. Иймээс оргил ачааллын цагаар нэн шаардлагатай бус цахилгаан хэрэгслээ ашиглахгүй байхыг уриалж байна.   

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх