Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

МЭДЭЭЛЭЛ:

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК Говийн бүсийн салбарын 220 кВ-ийн Мандалговь-Тавантолгой чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдөр хүчтэй шороон шуурганы улмаас томоохон хэмжээний гэмтэл гарч гэмтэлийг засварлахаар Цахилгаан дамжуулан үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн засварын баг ажиллаж байна. 

 Ухаа Худаг ДЦС, Даланзадгадын ДЦС-аас Даланзадгад, Номгон, Хүрмэн, Баяндалай, Булган, Ханхонгор сумдын хэрэглэгчдийг, Оюу Толгой ХХК-аас Ханбогд, Баян-Овоо сумдын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байна.  

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх