Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК болон ЗЭРЛЭГ АМЬТАН СУДЛАХ ХАМГААЛАХ ТӨВ

ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК болон ЗЭРЛЭГ АМЬТАН СУДЛАХ ХАМГААЛАХ ТӨВ хамтран 2022.06.06-аас 10 ний өдрийг хүртэл 4 хоногийн хугацаанд Номгон сумын цахилгаан хангамжын 100км урттай 15кВ Хөрх цахилгаан дамжуулах агаарын шугмын 900 тулгуурт дамжуулагч болон төмөр хийцийг тусгаарлах нэмэлт хийцлэл суурьлуулах ажлыг 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй гурван бригад, 4 машин механизмтайгаар амжилттай гүйцэтгэлээ. Энэ ажлыг хийж гүйцэтгэснээр ЦДАШ-д гарах гэмтэл, тасралтын тоо,  төрөл бүрийн ховор шувуудын хорогдол буурах нөхцөл бүрдэж байна.  Хамтран ажилласан  Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төвийн хамт олонд болон уг ажлыг чанартай хурдан шуурхай гүйцэтгэсэн бригад  хамт олонд талархал илэрхийлье.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх