Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ТООЛУУР БАТАЛГАЖУУЛАЛТ

Манай компани нь Өмнөговь аймгийн Стандартчилал хэмжилзүйн газартай хамтран 2021 оны 11-сарын 8 эхлэн тоолуурын ээлжит баталгааны ажлыг Манлай хийгдэх гэж байна

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх