Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хэрэглэгчийн тоолуурын засвар үйлчилгээний ажил хийгдэж байна

Дэд станц №20-н хойд гаргалгаа, Зүүн сайханы 3,4-р гудамжны хэрэглэгчийн тоолуурын хайрцагны засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх