Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

НИЙТ АЖИЛЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛЛАА

“Говь мэд сан” эмнэлэгтэй хамтран 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 04 сарын сарын 13-ны өдрийн хооронд компанийн ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгууллаа.  "Ковид-19" цар тахлын дэглэмийг баримтлан ажилчдыг 8 бүлэгт хуваан нэг өдөрт 7-8 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож аймгийн төвийн  64 ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт хамрууллаа. 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх