Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

"Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК 2020 оныхоо ажлыг дүгнэлээ

"Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК 2021 оны 01 сарын 27, 28 өдрүүдэд 2020 онд хийсэн ажлаа дүгнэж тайлангийн хурлыг зохион байгууллаа. Компанийн алба хэлтэс, хэсгүүд хийсэн ажлаа тайлагнаж ирэх оны зорилго зорилтоо дэвшүүлэн ажиллаа. Тайланд идэвхтэй оролцсон алба, хэлтэс, хэсгүүдийн хамт олондоо баярлалаа. Өмнөх оныхоо амжилтын бататгаж ирэх ондоо илүү их амжилт гаргаж ажиллахыг хүсэн ерөөе. 

"Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК захиргаа

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх