Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хяналт шалгалт хийж,зөвлөмж хүргүүлэн ажилллаа.

“ӨБЦТС” ТӨХК-аас Даланзадгад суманд шинэ баригдаж байгаа барилга байгууламжуудын цахилгаан хангамжийн аюулгүй байдалд үзлэг шалгалтыг аймгийн МХГ, ОБГ-тай хамтран үе шаттай зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах албан шаардлага хүргүүлэн ажиллаа. 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх