Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт

Компанийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу инженер техникийн ажилтны дунд гал эсэргүүцэх дасгал болон "Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм", Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"-ээр шалгалт авлаа.  

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх