Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ААД, ТАД-ын сэдвээр сургалт зохион байгуулав

Мэдээлэл
Компанийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Техник ашиглалтын дурмийн дагуу сургалтыг зохион байгууллаа.
 
 
 
 
 

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх