Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

2013 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх